sobota, 15 maja 2010

Czy przyszłość jest ustalona ?

Zakładając, że Nostradamus jak i inni wizjonerzy posiadali wiedzę na temat dotyczących wydarzeń, które mają się rozegrać wiele stuleci po ich śmierci można zadać sobie pytanie - jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć to co wydarzy się w przyszłości dalekiej lub nie to czy została ona już wcześniej ustalona przez zjawiska lub siły, o których istnieniu nie zdajemy sobie sprawy?
Starożytni Grecy wierzyli w fatum czyli nieodwracalny los, któremu człowiek nie może się przeciwstawić nawet jeżeli posiada wolną wolę i sam kieruje swoim życiem. Z góry to co go czeka zostało już zaplanowane. Być może i my nie świadomie kierujemy swoje życie tak, że wypełniamy polecenia ukierunkowujące nas na drogę, która już od dawna została nam wyznaczona.
Innym spojrzeniem na tą sprawę jest teoria alternatywnych światów - przedstawia ona czas jako drzewo, z którego pnia wyrasta wiele gałęzi, a każda z tych gałęzi jest inną rzeczywistością. Nasz świat jest jedną z tych wielu gałązek. Więc jeżeli nasz świat jest jedną malutką gałązką, która wyrosła z innej to nasza historia będzie się łączyć z innymi gałęziami pochodzącymi od tego samego konara i przez to pochodzenie historia robi się wspólna. Przyjmując tą teorię za właściwą znika nam sprzeczność między wiarą w naszą wolną wolę, a wiarą w przepowiednie Nostradamusa. Można również zrozumieć dlaczego niektóre proroctwa spełniają się w całości, a inne tylko w części, albowiem Nostradamus mógł mieć wgląd w przyszłość nie tyle naszego pojedynczego świata co raczej w przyszłość, np. innych światów równoległych, gdzie czas znacznie się różni od naszego. Nie można więc wykluczyć, że przyszłość przepowiedziana przez Nostradamusa jest teraźniejszością jakiegoś innego świata alternatywnego, którego historia i czas biegną odmiennie od naszych.

Brak komentarzy: