środa, 10 marca 2010

Telepatia

Powszechnie uważa się, że człowiek z urodzeniem ma przypisane zdolności, które są nazywane przez naukę jako telepatia. Można je obudzić w sobie przez długie i mozolne ćwiczenia. Owa telepatia polega na emisji fal z jednej osoby do drugiej czyli jest to porozumiewanie się z kimś siłą woli na odległość. Badaniami nad tym zjawiskiem zajmował się prof.Rhine, który do swoich eksperymentów używał talii specjalnie oznakowanych kart. Celem eksperymentu było odgadywanie przez wyznaczone osoby za pomocą telepatycznego przenoszenia myśli karty, o której myślał w danej chwili profesor. Badani także musieli przewidzieć, które symbole z kart nie znane w tym momencie profesorowi zostaną odkryte oraz, które z nich wypadną w najbliższym czasie z automatycznie mieszającego je aparatu. Wymienione eksperymenty w większej części wyszły wynikiem pozytywnym. Jednak powstał problem mianowicie czy była to telepatia czy raczej jasnowidzenie. Udało się zaobserwować odczucia ludzkie za pomocą telepatii. Prądy mózgowe badanych osób w czasie eksperymentów były szczegółowo rejestrowane. Notowano zmiany zauważalne podczas występowania naładowanego uczuciowo impulsu telepatycznego. Zmęczenie mózgu występowało podczas przenoszenia emocji negatywnych. Osoby badane skarżyły się na silne bóle głowy i nudności. Przeciwieństwem okazało się przenoszenie emocji pozytywnych. Złe samopoczucie znikało,a zapisy z pracy mózgu normalizowały się. W czasie takich doświadczeń wytwarza się pomiędzy nadawcą myśli, a ich odbiorcą swoista fizyczna harmonia.
Do dziś niestety zagadnienie telepatii i jej fenomen nie zostały dokładnie wyjaśnione. Przypuszcza się jednak, że promieniowanie telepatyczne rozchodzi się na falach energetycznych, które nie zostały jeszcze poznane. Zakłada się, że czynnikiem, który sprzyja przekazowi telepatycznemu jest emocjonalny stosunek nadającego do tego co chce przekazać,a przy tym stan odprężenia i bierności odbiorcy.

Brak komentarzy: