środa, 31 lipca 2013

Grameen Bank, instytucja udzielająca kredytów najbiedniejszym!


Profesor Muhammad Yunus założył w 1976 r. we wsi Jobra, w Bangladeszu niezwykłą instytucje finansową nazwaną Grameen Bank. Jest to bank udzielający mikrokredytów najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym w celu zainwestowania tych pieniędzy, np. we własną działalność. W tej instytucji usunięte są wszelkie wymogi zabezpieczenia, system oparty jest na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i kreatywności. GB udziela kredytu, który umożliwia lepszy rozwój społeczno- ekonomiczny ubogim, którzy stanowią największy segment społeczeństwa.Bank dziś mający 37 lat został stworzony przez profesora Muhammad Yunus w celu świadczenia usług bankowych dla biedoty wiejskiej. Powstał on z myślą:

- rozszerzenia kredytów bankowych osobom biednym, kobietom, analfabetom, ludziom, którzy nie wiedzą jak inwestować pieniądze i osiągnąć dochód,
- wyeliminowaniu kosztów pożyczkodawców,
- pomoc osobą w trudnej sytuacji w odnalezienia się w społeczno-politycznej i gospodarczej sferze życia, opartej na wzajemnym wsparciu,
- by odwrócić odwieczne błędne koło niskich dochodów wspomaganych wysoko oprocentowanymi kredytami, wpadając w tym samym coraz większa biedę spowodowaną wiecznymi zadłużeniami.


Projekt powstał w miejscowości Jobra z czasem rozszerzając się na inne dzielnice Bangladeszu. W październiku 1983 roku Projekt Grameen Bank został przekształcony w niezależny bank współfinansowany 10% kapitałem rządowym.


Założyciel GB widzi w kredycie potężną broń, którą uważa za podstawowe prawo przysługujące każdemu człowiekowi. Ponadto uważa, że bieda stanowi zagrożenie dla pokoju. Podejście Grameen podkreśla tworzenie warunków, w których człowiek może mieć możliwość stworzenia godnego życia dla siebie i swoich bliskich. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu biedy człowiek może przekształcić swoje ukryte zdolności do generowania dochodów i  życia na własny rachunek.


Profesor Yunus uważa udzielenie kretyku i stworzenie własnego samozatrudnienia jako znacznie lepszą formę walki z bezrobociem niż system zasiłków i innych świadczeń społecznych.


Dziś Grameen Bank tworzy sieć banków na całym świecie, są to zarówno instytucje jak i osoby prywatne udzielające mikro pożyczek osobą najbiedniejszym. GB pomogło już 150 ml ludzi z całego świata.


 W 2006r. GB i jego twórca  Muhammad Yunus otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla "za wysiłek na rzecz stworzenia warunków do ekonomicznego i społecznego rozwoju od podstaw".
Brak komentarzy: